Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Download: Prezentacje ppt z chemii organicznej

Reakcje w chemii organicznej
1. Reakcje acylowania
2. Reakcje dekarboksylacji
3. Reakcje dekarboksylacji – reakcje Kolbego
4. Reakcje eliminacji wody – dehydratacji
- Reakcja dehydratacji alkoholi
- Reakcje dehydratacji kwasów karboksylowych
5. Reakcje dehydratacji i dekarboksylacji kwasów dikarboksylowych
6. Reakcje dehydratacji hydroksykwasów
7. Reakcje dehalogenacji
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 13/09/2016 09:56 Pobrań: 716 Pobierz ()
Reakcje w chemii organicznej - mechanizmy reakcji
1. Czynniki reakcji w chemii organicznej:
- elektrofile,
- nukleofile,
- rodniki.
2. Reakcje substytucji:
- substytucja rodnikowa,
- substytucja nukleofilowa,
- substytucja rodnikowa.
3. Reakcje addycji:
- addycja elektrofilowa,
- addycja nukleofilowa.
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 29/08/2016 13:10 Pobrań: 285 Pobierz (739.5kB)
Reakcje związków organicznych - estry i związki organiczne zawierające azot
Estry
Związki organiczne zawierające azot:
związki nitrowe,
aminy,
amidy kwasowe,
diamid kwasu węglowego (mocznik)
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 26/02/2011 12:57 Pobrań: 1615 Pobierz (503kB)
Reakcje związków organicznych - jednofunkcyjne pochodne węglowodorów
Monoflurowcopochodne węglowodorów
Alkohole monohydroksylowe
Alkohole polihydroksylowe
Fenole
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 23/02/2011 20:36 Pobrań: 2311 Pobierz (575kB)
Reakcje związków organicznych - jednofunkcyjne pochodne węglowodorów
Aldehydy
Ketony
Kwasy karboksylowe
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 25/02/2011 23:22 Pobrań: 2891 Pobierz (500kB)
Reakcje związków organicznych - sacharydy
Monosacharydy
Disacharydy
Polisacharydy
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 26/02/2011 22:19 Pobrań: 3222 Pobierz (777kB)
Reakcje związków organicznych - węglowodory
Reakcje alkanów
Reakcje alkenów
Reakcje alkinów
Reakcje arenów
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 20/02/2011 17:04 Pobrań: 3785 Pobierz (618kB)
Reakcje związków organicznych wielofunkcyjnych
Hydroksykwasy
Ketonokwasy
Aminokwasy
Peptydy i białka
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 27/02/2011 16:47 Pobrań: 1832 Pobierz (477.5kB)
Reguły ustalania nazw systematycznych alkanów oraz halogenoalkanów
- grupy alkilowe,
- liczebniki stosowane do określenia liczby podstawników,
- ustalanie nazw dla izomerów konstytucyjnych alkanów,
- ustalanie nazw dla halogenoalkanów
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 25/10/2010 18:59 Pobrań: 3854 Pobierz (536.5kB)
Rodzaje izomerii alkenów i alkinów oraz ich pochodnych
-izomeria konstytucyjna: pozycyjna, szkieletowa (łańcuchowa), geometryczna,
- nazewnictwo systematyczne izomerów
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 12/10/2010 19:43 Pobrań: 1249 Pobierz (287.5kB)
Siarkowe analogi hydroksyzwiązków organicznych i ich pochodnych (tiole i tiofenole)
- struktura i nazewnictwo tioli i tiofenoli
- właściwości fizyczne tioli i tiofenoli
- metody otrzymywania tioli i tiofenoli
- właściwości chemiczne tioli i tiofenoli
- sulfidy
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 09/03/2018 13:16 Pobrań: 18 Pobierz (2.31MB)
Typy reakcji w chemii organicznej
Czynniki elektrofilowe
Czynniki nukleofilowe
Reakcje substytucji
Reakcje addycji
Reakcje eliminacji
Efekt indukcyjny
Efekt mezomeryczny
Efekt nadsprzężenia
Efekt kierujący podstawników w reakcja substytucji na pierścieniu
aromatycznym.
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 19/02/2011 18:11 Pobrań: 31702 Pobierz (1.34MB)
Tłuszcze - glicerydy
- budowa i podział tłuszczów,
- hydroliza tłuszczów,
- liczba zmydlania, liczba jodowa,
- utwardzanie tłuszczów,
- właściwości fizyczne,
- próba akroleinowa
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 02/02/2011 13:37 Pobrań: 9197 Pobierz (1.1MB)
Wpływ podstawników na właściwości związków organicznych
- efekt indukcyjny (Is),
- efekt mezomeryczny (M),
- efekt nadsprzężenia – hiperkoniugacja
- wpływ podstawników na kierunek reakcji podstawiania elektrofilowego na pierścieniu benzenowym (reguły podstawiania)
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 05/02/2018 19:45 Pobrań: 16 Pobierz (790.5kB)
Wyższe kwasy karboksylowe
- ważniejsze wyższe kwasy karboksylowe,
- otrzymywanie i właściwości,
- sole wyższych kwasów karboksylowych - mydła,
- właściwości mydeł
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 22/01/2011 15:01 Pobrań: 11712 Pobierz (576.5kB)
Wygenerowano w sekund: 0.16
1,406,572 unikalnych wizyt